Okresowa kontrola elewacji


Wskazane jest przeprowadzenie okresowej kontroli elewacji minimum 2 razy w roku ( najlepiej przed i po sezonie zimowym) i nie powinna ograniczać się ona tylko i wyłącznie do oceny samej elewacji, lecz również elementów budynku mających istotny wpływ na współpracę z systemem ociepleń. Niezależnie od uszkodzeń, ewentualne zagrożenia obiektu uszkodzeniem spowodowanym siłami natury lub człowieka, należy zawsze przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku w przypadkach, gdy wystąpią: pożar, silne wiatry, powodzie, wyładowania atmosferyczne itp.

Zadbana i czysta elewacja to wizytówka budynku, dlatego ważne jest by odpowiednio dbać o estetykę ścian zewnętrznych. Jest to inwestycja na wiele sezonów. Ważne jest, aby pozbyć się różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz uszkodzeń w fazie, w której ich usunięcie jest łatwe i nie wymaga większych nakładów finansowych. Ogromny wpływ na erozję elewacji budynków mają warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia powietrza oraz woda – podstawowy czynnik mający bezpośredni wpływ na degradację elewacji. Ograniczając absorpcję wody w elewacje wydatnie ograniczamy korozję mikrobiologiczną, wykwity solne oraz degradację barw na skutek wypłukiwania pigmentów. Nie można również zapomnieć o niszczącym działaniu promieniowania słonecznego UV.

Spękania na powierzchni, rysy – na takie uszkodzenia składa się wiele czynników. Mogą być skutkiem złego wykonawstwa, np. podczas złych warunków aplikacji (szybkie wysychanie na nasłonecznionej, nagrzanej powierzchni) – pęknięcia włosowate (mikropęknięcia), osiadania nowo wybudowanego budynku (pęknięcia konstrukcyjne) lub po prostu upływającego czasu i starzenia się elewacji. Takich pęknięć nie możemy bagatelizować, ponieważ mogą one prowadzić do dalszej degradacji elewacji poprzez wnikanie wody z zanieczyszczeniami, co w dalszym efekcie powoduje odspojenia.

Naprawę pęknięć diagonalnych lub spękań włosowatych możemy dokonać stosując elastyczne farby fasadowe. Jeśli chodzi o większe spękania, przekraczające 2,5mm, należy wykonać dodatkową warstwę zbrojną, stosując siatkę z włókna szklanego zatopioną w kleju szpachlowym (zawierającym włókna), a następnie wykonać nawierzchniową wyprawę tynkarską.


Krok po kroku:

  • Myjemy elewację myjką ciśnieniową w odstępie około 30 cm od ściany, najlepiej z dodatkiem detergentu.
  • Szpachlujemy i naprawiamy miejsca, które tego wymagają.
  • Gruntujemy głęboko-penetrującym gruntem
  • Malujemy farbą elewacyjną w dwóch warstwach.

Nasze marki