Listwa startowa (cokołowa) – po co się ją montuje, dlaczego jest to takie ważne i jak dobrać jej szerokość do grubości ocieplenia.


Listwa startowa (cokołowa), nazywana czasem kapinosową wykonana jest z cienkiej perforowanej blachy o szerokości dostosowanej do planowanej grubości docieplenia. Długość listew dostępnych na rynku wynosi przeważnie 2 metry. Łączenie listew powinno się odbywać za pomocą tworzywowych łaczników dylatacyjnych.
Pomimo częstym opiniom listwa startowa nie służy do podtrzymywania ocieplenia (przynajmniej w jego początkowej fazie kładzenia) a do wyznaczenia idealnej linii poziomu aby wyeliminować powstawanie szczelin przy kładzeniu późniejszych rzędów płyt.
Oczywiście ma ona na celu również zabezpieczenie naszego ocieplenia przed dostaniem się od dołu gryzoni czy owadów oraz służy za kapinos.

Listwy startowe montuje się przeważnie minimum 20 cm od poziomu terenu. Powierzchnia pod listwą powinna być gładka, bez zanieczyszczeń z tynku, kleju. Niewielkie nierówności można zniwelować używając podkładek dystansowych.

Mocowanie listew do muru wykonujemy za pomocą kołków rozporowych w ilości 3-5 szt na metr. W przypadku narożników, listew skrajnych starajmy się zawsze, aby listwy miały minimum metr długości ze względu na solidność mocowania. Jeśli potrzebujemy uzupełnić mały fragment róbmy to w środku ściany a nie na jej skraju.
Istnieją również listwy startowe wykonane z tworzyw sztucznych, niemniej jednak ich kładzenie wymaga większego nakładu pracy i dołożenie kapinosa z siatką zbrojeniową na zewnętrzną dolną krawędź ocieplenia.

Nasze marki