Metoda sprawdzania przyczepności kleju do podłoża


Przyczepność zapraw klejących do styropianu jest jedną z kluczowych właściwości, jakie powinny spełniać zaprawy klejowe stosowane w ociepleniach. Odpowiednia przyczepność zapewnia bezpieczeństwo zamocowania do ściany oraz przyczepność kolejnych warstw wierzchnich systemu, nadając trwałość całemu układowi. Konsekwencjami słabej przyczepności zaprawy klejowej elementów systemu i podłoża mogą być rysy i pęknięcia elewacji, prowadzące nawet do odpadania całego systemu.

Zgodnie z wymaganiami określonymi dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń, producenci zapraw klejowych zobowiązani są posiadać w swojej ofercie wszystkie składniki systemu, które składają się na integralną całość. Oznacza to, że instalując izolację cieplną na ścianie, należy wybrać takie składniki, które będą  do siebie pasować. Całość zestawu wyrobów jako system posiada odpowiednią aprobatę techniczną i jest wcześniej laboratoryjnie przebadana.

Instytut Techniki Budowlanej, publikując Warunki Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB), wyznaczył zakres wymagań i określił sposoby przygotowania podłoża przed wykonaniem ocieplenia. Zdefiniował również kontrolę i odbiór tych robót.

Jednym ze wskazanych wymagań względem podłoża jest sprawdzenie jego wytrzymałości metodą „pull-off. W sytuacji, gdy nie dysponujemy odpowiednim do tego urządzeniem badawczym, powinniśmy wykonać próbę przyczepności opisaną poniżej.

Najpierw należy oczyścić powierzchnię podłoża z kurzu, pyłu, słabo związanych powłok malarskich i tynków. Następnie przykleić próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100mm na 100mm w różnych miejscach (8-10 próbek). Kolejnym krokiem jest przygotowanie kleju zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzenie go na całej powierzchni próbki na grubość ok.10mm. Próbkę należy docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdza się po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki.

Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu.

Nasze marki