Klej-zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania płyt z wełny mineralnej

Klej-zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania płyt z wełny mineralnej

Klej-zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania płyt z wełny mineralnej
Opis

Zaprawa klejąca do zatapiania siatki i przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej Thermotek Optiline ZKZ-03W to wzbogacona syntetycznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa w kolorze białym. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń Thermotek W. Klej może być również używany do szpachlowania nierównych podłoży mineralnych, jako warstwa wyrównawcza do 5 mm grubości.

Dostępne opakowania

25kg

Dane techniczne
  • Rozcieńczalnik: woda
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia powłoki: 48h (przy grubości warstwy 1mm)
  • Sposób nanoszenia: paca zębata, paca stalowa, kielnia
  • Wydajność przy jednej warstwie: 3,5 – 4,5 kg/m² (klejenie płyt izolacyjnych; 1 worek wystarcza na ok. 6m²), 5,2 kg/m² (wykonanie warstwy zbrojonej)

Sposób stosowania

1.Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne. 
 • Po sprawdzeniu nośności podłoża wszelkie „głuche” tynki należy odkuć a ubytki powyżej 20 mm wypełnić szpachlówką lub tynkiem cementowo-wapiennym.
 • Substancje antyadhezyjne – zmniejszające przyczepność (np. bitumy, tłuszcze, pyły, niestabilne powłoki malarskie) należy bezwzględnie, całkowicie usunąć przy pomocy np. myjki ciśnieniowej a podłoże zagruntować.
 • Podłoża o dużej nasiąkliwości, porowate (np. mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych), należy zagruntować.

2. Nakładanie

 • Zawartość worka wymieszać z ok. 5,0 - 5,5 litra czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok 5 min. następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. 

PRZYKLEJANIE PŁYT IZOLACYJNYCH

 • Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna wspierać się na profilu startowym.
 • Przed nałożeniem właściwej warstwy zaprawy klejącej należy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą. 
 • Klej należy nakładać metodą brzegowo-punktową nakładając go na brzegi po całym obwodzie pasami ok. 4-5 cm oraz w kilku miejscach na środku płyty plackami o średnicy ok. 8 cm lub pacą zębatą 10-12mm. 
 • W przypadku stosowania wełny lamelowej klej należy nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12mm) . Zaprawę klejącą nanosimy w taki sposób, aby uzyskać prawidłową przyczepność na całej powierzchni płyty. 
 • Płytę docisnąć równomiernie na całej powierzchni używając dużej pacy, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
 • Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa po dociśnięciu pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
 • Płyty z wełny mineralnej należy układać dokładnie, a ewentualne ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami wełny.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

 • Mocowanie mechaniczne wykonać zgodnie z projektem.
 • Warstwa wełny mineralnej powinna być równa, luźne włókna wełny należy dokładnie obmieść szczotką. 
 • Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojenia należy nałożyć cienką warstwę zaprawy na całą powierzchnię wełny, aby wykonać tzw. „gruntowanie”. Następnie należy przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej nakładając klej na grubość ok 3-5 mm przy pomocy stalowej pacy zębatej 6-12mm.
 • Siatka z włókna szklanego powinna być umieszczona w ok 1/3 warstwy zbrojonej od zewnątrz. W tym celu należy nałożyć warstwę zaprawy na wyrównaną powierzchnię płyt z wełny mineralnej przy pomocy zębatej pacy stalowej, a następnie wtopić siatkę zbrojącą i wyrównać stalową pacą do uzyskania gładkiej powierzchni. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie może być bezpośrednio dociśnięta do płyt z wełny mineralnej.
 • Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna i nie może być bezpośrednio dociśnięta do płyt z wełny mineralnej. Pasy siatki zbrojącej muszą być układane, z co najmniej dziesięciocentymetrowym zakładem.
 • Ocieplaną elewację należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca, co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy. Przyjmuje się, że na każdy milimetr grubości warstwy potrzeba 24 godzin w normalnych warunkach wilgotności i temperatury.
 • Należy unikać wykonywania prac przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych stosować siatki osłonowe.

3. Dodatkowe informacje

 • Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna zawierać się w granicach +5 +25°C.  
 • •Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.                                                                     
 • Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu wokół całego budynku należy przykleić min. 50cm pas termoizolacji z płyt styropianowych polistyrenu ekstrudowanego. 
 • Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej. 
 • Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.
 • Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Thermotek W

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK W Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki