Masa podkładowa

Masa podkładowa

Masa podkładowa
Opis

Thermotek MT-45 Masa Podkładowa jest przeznaczona do gruntowania podłoża pod masy tynkarskie w systemach ociepleń Thermotek S opartym na bazie styropianu oraz Thermotek W opartym na bazie wełny mineralnej. Produkt jest również stosowany jako podkład pod Tynk Mozaikowy NT-52 marki Thermotek. Masa może być również używana w celu poprawy przyczepności na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską oraz podłoża mineralne (beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe) wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Stosowanie Masy Podkładowej MT-45 jest zabiegiem niezbędnym, zapewniającym właściwą przyczepność tynku do podłoża. Zawiera kruszywo kwarcowe, które nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość (tzw. warstwę czepną) co ułatwia nakładanie warstwy nawierzchniowej tynku.

Dostępne opakowania

15kg

Dane techniczne
  • Kolor: dostępny w komputerowym systemie kolorowania
  • Wygląd powłoki: matowy
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia powłoki: 6 do 12 h
  • Sposób nanoszenia: pędzel, wałek
  • Wydajność: 0,3 - 0,5 kg/m² przy jednej warstwie zależności od rodzaju i chropowatości podłoża

Sposób stosowania

1. Przygotowanie podłoża

W systemie ociepleń Thermotek S oraz Thermotek W:
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
 • Masę Podkładową MT-45 można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20 °C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia podłoża.
Na innych podłożach:
 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji.
 • Usuń zabrudzenia, powłoki słabo związane z podłożem (odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) oraz powłoki kredujące.
 • W przypadku nierówności podłoża - wyrównaj odpowiednią zaprawą szpachlową i zagruntuj.
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj do uzyskania właściwej nośności.
 • Świeże tynki cementowo- wapienne nadają się do malowania po odpowiednim okresie sezonowania, który przy zachowaniu odpowiednich warunków atmosferycznych wynosi około 28 dni.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową
2. Nakładanie
 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • Preparat należy nakładać w jednej warstwie na podłoże za pomocą pędzla ławkowca lub wałka fasadowego.
 • Czas schnięcia nałożonej na podłoże warstwy Podkładu to od 6 do 12 godzin w zależności od użytej techniki aplikacji oraz warunków atmosferycznych (duża wilgotność i niska temperatura powietrza znacznie wydłużają czas wysychania).
 • Dla uzyskania optymalnego końcowego efektu kolorystycznego powłoki należy stosować Masę Podkładową MT-45 w kolorze zbliżonym do koloru tynku nawierzchniowego.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
3. Dodatkowe informacje
 • Podczas aplikacji i wysychania Podkładu MT-45 wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C.
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
 • Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.
 • Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania, szczególnie: szkło, kamień, cegłę klinkierową, drewno i aluminium należy osłonić.
4. Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK W Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki