Farba silikonowa

Farba silikonowa

Farba silikonowa
Opis

Thermotek FSO-55 to farba silikonowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji i wnętrz budynków. Produkt jest polecany do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Farba jest wodną mieszaniną dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem, posiadającą efekt antyroszeniowy. Zwiększona hydrofobowość i znacznie obniżona zwilżalność farby hamuje penetrację brudu niesionego z wodą na elewacji. Efektem końcowym jest obniżona skłonność do brudzenia się, która daje efekt samooczyszczania się powłoki i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką paroprzepuszczalność. Baza A jest wyrobem gotowym i nadaje się do malowania na biało.

Dostępne opakowania

2L

Dane techniczne
  • Kolor: biały + kolory z mieszalnika
  • Wygląd powłoki: matowy
  • Ilość warstw: 2 
  • Nanoszenie drugiej warstwy: po 4h
  • Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk
  • Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2/l w zależności od chłonności i struktury podłoża
  • Rozcieńczalnik: woda

Sposób stosowania

1.Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji.

 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować. W przypadku ciemnych kolorów należy zneutralizować podłoże, aby uniknąć efektu wykwitów solnych. Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

 • Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki. Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże istnieje ryzyko powstawania pęcherzy i łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz wydajność.

2. Malowanie

 • Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%.

 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz wodą (max 5%).Farba FW-57 może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk).

 • Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie.

 • Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można nanosić po upływie około 4 godzin.

 • Należy unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się stosować siatki osłonowe.

 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
   

3. Dodatkowe informacje

 • W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

 • W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich w celu ujednolicenia odcienia koloru.

 • Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

 • Najlepszy efekt końcowy powłoki uzyskuje się za pomocą natrysku hydrodynamicznego.

 • Natrysk hydrodynamiczny zaleca się przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie.

 • Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza następuje wysłużenie czasu schnięcia powłoki.

 • Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania. 

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK W Pobierz Karta charakterystyki

Nasze marki