Farba silikonowo-silikatowa

Farba silikonowo-silikatowa

Farba silikonowo-silikatowa
Opis

Farba Silikatowo-Silikonowa FSS-54 przeznaczona jest do malowania elewacji budynków. Produkt łączy w sobie unikalne cechy powłok silikonowych (hydrofobowość i odporność na zabrudzenia) i silikatowych (wytrzymałość i przyczepność do podłoża). Polecana jest do stosowania na podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlówki, beton, gazobeton, cegłę, kamieni oraz farby i wyprawy tynkarskie, również w systemach dociepleń Thermotek S oraz Thermotek W. Zawartość środków silikonowych oraz wosków syntetycznych powoduje, że powierzchnia farby odpycha wodę, przez co odznacza się dużą odpornością na zabrudzenia oraz posiada zdolność samooczyszczenia. Dzięki obniżonej zawartości Lotnych Związków Organicznych farba może być również stosowana we wnętrzach. Odporność farby na zmywanie i szorowanie ułatwia użytkowanie i utrzymanie wymalowanej powierzchni w czystości oraz zapewnia wysoką odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Dostępne opakowania

2L

Dane techniczne
  • Kolor: kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania
  • Wygląd powłoki: matowy
  • Ilość warstw: 2  w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytego narzędzia
  • Nanoszenie drugiej warstwy: po 4h
  • Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk
  • Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2/l w zależności od chłonności i struktury podłoża
  • Rozcieńczalnik: woda

Sposób stosowania

1. Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji.

 • Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować. W przypadku ciemnych kolorów należy zneutralizować podłoże, aby uniknąć efektu wykwitów solnych. Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.

 • Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki. Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże istnieje ryzyko powstawania pęcherzy i łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz wydajność.
   

2. Malowanie

 • Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +30 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%.

 • Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńcz wodą (max 5%).Farba FW-57 może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk).

 • Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie.

 • Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można nanosić po upływie około 4 godzin.

 • Należy unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się stosować siatki osłonowe.

 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
   

3. Dodatkowe informacje

 • W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

 • W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich w celu ujednolicenia odcienia koloru.

 • Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

 • Najlepszy efekt końcowy powłoki uzyskuje się za pomocą natrysku hydrodynamicznego.

 • Natrysk hydrodynamiczny zaleca się przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie.

 • Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza następuje wysłużenie czasu schnięcia powłoki.

 • Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania.
   

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki