Klej do przyklejania płyt styropianowych

Klej do przyklejania płyt styropianowych

Klej do przyklejania płyt styropianowych
Opis

Polimerowo-mineralny klej do przyklejania płyt styropianowych białych oraz grafitowych. Thermotek Optiline ZK-01S to wzbogacony syntetycznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa w kolorze szarym. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Thermotek S. 

Dostępne opakowania

25kg

Dane techniczne
  • Rozcieńczalnik: woda
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia powłoki: 48h
  • Sposób nanoszenia: paca zębata, kielnia
  • Wydajność przy jednej warstwie: 3,5 – 4,5 kg/m² (przyklejanie płyt)

   

Sposób stosowania

1.Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne. 
 • Po sprawdzeniu nośności podłoża wszelkie „głuche” tynki należy odkuć a ubytki powyżej 20 mm wypełnić szpachlówką lub tynkiem cementowo-wapiennym.
 • Substancje antyadhezyjne – zmniejszające przyczepność (np. bitumy, tłuszcze, pyły, niestabilne powłoki malarskie) należy bezwzględnie całkowicie usunąć przy pomocy np. myjki ciśnieniowej a podłoże zagruntować.
 • Podłoża o dużej nasiąkliwości, porowate (np. mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych), należy zagruntować.

2. Nakładanie

 • Zawartość worka wymieszać z ok. 4,3 - 4,8 litra czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok 5 min., następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. 
 • Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna wspierać się na profilu startowym.
 • Klej nanosić na płyty styropianowe paca zębatą na całą powierzchnię płyty lub metodą brzegowo-punktową, nakładając go na brzegi po całym obwodzie oraz w min. sześciu miejscach na środku płyty tak, aby zaprawa klejowa pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
 • Należy zwrócić uwagę, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty.      
 • Płyty izolacyjne ze styropianu przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. 
 • Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. 
 • Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych.
 • Płytę docisnąć równomiernie na całej powierzchni używając dużej pacy.
 • Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ewentualne ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu. W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. 
 • Kołkowanie można rozpocząć po upływie min. 48h od przyklejenia płyt, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża.        
 • Należy unikać wykonywania prac przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy stosować siatki osłonowe.

3. Dodatkowe informacje

 • Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna mieścić się w granicach od 5°C do 25°C.
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.                               
 • Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu wokół całego budynku należy przykleić min. 50cm pas termoizolacji z płyt styropianowych polistyrenu ekstrudowanego. 
 • Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej. 
 • Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.
 • Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Thermotek S

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki