Tynk akrylowy

Tynk akrylowy

Tynk akrylowy
Opis

Thermotek Tynk Akrylowy TA-47 przeznaczony jest do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Thermotek S, opartym na bazie styropianu. Tynk Akrylowy przeznaczony jest do ręcznego i natryskowego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Tynk Akrylowy nadaje się do stosowania w nowym budownictwie, jak i do renowacji już istniejących budynków na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe jak i pokrytych dobrze związanymi powłokami malarskimi .

Dostępne opakowania

25kg

Dane techniczne
  • Kolory: dostępny w komputerowym systemie kolorowania
  • Wygląd powłoki: baranek
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia powłoki: 24h
  • Sposób nanoszenia: paca, natrysk
  • Wydajność przy jednej warstwie: Baranek 1,5 mm – 2,2 - 2,6 kg/m², Baranek 2,0 mm – 3,0 - 3,5 kg/m²

Sposób stosowania

1.Przygotowanie podłoża

W systemach ociepleń Thermotek S/ Thermotek W:

 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji. 
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową.

Na innych podłożach mineralnych:

 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji. 
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża zagruntuj do uzyskania właściwej nośności.
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową.

Gruntowanie: 

 • Podłoże zagruntuj masą podkładową MT-45 marki Thermotek na minimum 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę podkładową MT-45 w kolorze zbliżonym do Tynku Akrylowego.

2. Nakładanie

 • Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie:

 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Łączenia tynku Akrylowego wykonuj metodą „mokre na mokre” unikając przerywania pracy na powierzchniach tworzących całość architektoniczną.

Wysychanie:

 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C. 
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. 
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. 
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia. 
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. 
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

 • W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcieni. 
 • Przed aplikacją sprawdź zgodność koloru we wszystkich pojemnikach ze złożonym zamówieniem.
 • Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.
 • Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Systemów Ociepleń Thermotek, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do prac dociepleniowych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki