Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy
Opis

Tynki mozaikowe Thermotek to tynki dekoracyjne, wykonane na bazie żywicy akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych oraz w z dodatkiem miki dla kolekcji NATURAL. Produkt przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych, ozdobnych wypraw tynkarskich na fragmentach elewacji zewnętrznych (cokoły podmurówki wnęki okienne itp.) oraz do ozdobnego wykańczania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych (korytarze, klatki schodowe, poczekalnie). Tynk mozaikowy można z powodzeniem stosować na takie podłoża jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe. Zastosowane spoiwo to wysokiej jakości żywica akrylowa gwarantująca dobrą przyczepność tynku do podłoża, ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, jednocześnie zmniejszając do minimum nasiąkliwość powierzchni.  Uwaga: Nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na powierzchniach poziomych na zewnątrz budynku.

 

Dostępne opakowania

2L

Dane techniczne
  • Rozmiar ziarna:1 mm oraz 1,5 mm
  • Kolory: Tynk Mozaikowy NT: 80 gotowych wzorów, Tynk Mozaikowy Natural:16 gotowych wzorów
  • Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C: 8h
  • Maksymalna grubość ziarna, [mm]:1 mm lub 1,5 mm 
  • Współczynnik przenikania pary wodnej: Średni (V2) 

Sposób stosowania

1. Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji.
 • W miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie zaleca się wcześniejsze wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
 • Struktura podłoża powinna być równa, jednorodna, równomiernie chłonna i nie hydrofobowa. Należy usunąć wszystkie luźne cząstki. 
 • Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. 
 • Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. 
 • Do uzupełnienia ewentualnych ubytków podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. 
 • Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo - wapienne należy sezonować co najmniej 3-4 tygodnie w zależności od grubości i warunków wysychania.
 • Podłoża o dużej lub nierównej chłonności należy impregnować preparatem Aktiv Grunt lub Reno Grunt. Przed naniesieniem tynku podłoże należy zagruntować masą podkładową MT-45 na min. 24 godziny przed nałożeniem tynku. Czas ten może ulec zmianie w zależności od wilgotności oraz temperatury powietrza i podłoża.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego finalnej powłoki należy stosować masę MT-45 w kolorze zbliżonym do Tynku Mozaikowego.

2. Nakładanie

Przygotowanie produktu

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania, produktu nie należy rozcieńczać. Nie należy dodawać cementu, wapna, piasku ani innych dodatków modyfikujących. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność koloru we wszystkich pojemnikach z zamówieniem.  Bezpośrednio przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem wstęgowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie mieszanie na zwiększonych obrotach nie jest wskazane gdyż może doprowadzić do uszkodzenia ziaren kruszywa oraz do nadmiernego napowietrzenia masy i jej spienienia. 

Nakładanie

Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, równomierną, warstwą nieznacznie grubszą od granulacji ziarna, na całej powierzchni. Następnie należy wygładzić tynk pacą, do uzyskania jednolitej - gładkiej powierzchni. Zbyt mocne wygładzanie może doprowadzić do powstania przetarć między ziarnami. Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C. Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 48 godzinach. 

3. Dodatkowe informacje

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia koloru. W przypadku stosowania produktu w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu. Bezpośrednio po nałożeniu masa ma barwę błękitno - mleczną, która zanika wraz z wysychaniem tynku. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze lub deszczu. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Niska temperatura i duża wilgotność znacznie wydłuża czas schnięcia i może powodować wystąpienie przebarwień lub mlecznych plam na wyprawie tynkarskiej. Podobne zjawisko może wystąpić podczas długotrwałego oddziaływania wilgoci na wyschniętą już powierzchnię tynku. W obu przypadkach plamy te znikają samoistnie w miarę obniżania się wilgotności i wzrostu temperatury. 

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK W Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki