Tynk silikonowy

Tynk silikonowy

Tynk silikonowy
Opis

Tynk Silikonowy TSO-48 jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Thermotek S opartym na bazie styropianu oraz Thermotek W opartym na bazie wełny mineralnej. Zawartość silikonów powoduje, że otynkowane powierzchnie odpychają wodę, przez co powłoka odznacza się dużą odpornością na zabrudzenia oraz posiada zdolność samooczyszczenia.  Jego kompozytowa struktura jest zbrojona włóknami gwarantując najwyższą odporność mechaniczną oraz wysoką elastyczność tynku, przez co jest on niezwykle odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne. Zastosowanie środków biobójczych sprawia, że powłoka jest chroniona przed działaniem mikroorganizmów. Tynk przeznaczony jest do ręcznego i natryskowego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Tynk silikonowy nadaje się do stosowania w nowym budownictwie, jak i do renowacji starych budynków. Może być nakładany na podłoża mineralne takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, jak i pokryte dobrze związanymi powłokami malarskimi.

Dostępne opakowania

25kg

Dane techniczne
  • Kolory: dostępny w komputerowym systemie kolorowania 
  • Wygląd powłoki: baranek
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia powłoki: 24h
  • Sposób nanoszenia: paca, natrysk
  • Wydajność przy jednej warstwie: Baranek 1,5 mm – 2,2 - 2,7 kg/m²

Sposób stosowania

1.Przygotowanie podłoża

W systemie ociepleń TeromotekS/ Thermotek W:

 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji. 
 • Podłoże wykonaj zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową.

Na innych podłożach mineralnych:

 • Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
 • W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zastosuj specjalne środki przeznaczone do ich likwidacji. 
 • Osypujące się lub bardzo chłonne podłoża należy zagruntować.
 • Świeże tynki cementowo - wapienne wymagają sezonowania minimum 28 dni.
 • W przypadku podciągania kapilarnego wykonaj izolację przeciwwilgociową.

Gruntowanie: 

 • Podłoże zagruntuj masą podkładową MT-45 marki Thermotek na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Masę podkładową nakładaj po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
 • Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego stosuj Masę podkładową MT-45 w kolorze zbliżonym do Tynku Silikonowego

2. Nakładanie

 • Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk dokładnie wymieszaj (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
 • Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie:

 • Masę tynkarską nanoś na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej równomierną warstwą na grubość ziarna. Następnie pacą plastikową ukształtuj fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi.
 • Łączenia tynku Silikonowego wykonuj metodą „mokre na mokre” unikając przerywania pracy na powierzchniach tworzących całość architektoniczną.

Wysychanie:

 • Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5 do +25°C. 
 • Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. 
 • Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. 
 • Nowo nałożony tynk chroń przed opadami atmosferycznymi aż do jego całkowitego utwardzenia. 
 • Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. 
 • Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

 • W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. 

 • Przed aplikacją sprawdź zgodność koloru we wszystkich pojemnikach ze złożonym zamówieniem.

 • Wyrób przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Chroń przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.

 • Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Systemów Ociepleń Thermotek, z którą należy się zapoznać przed przystąpieniem do prac dociepleniowych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Dokumenty do pobrania

Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK S Pobierz Deklaracja Właściwości Użytkowych THERMOTEK W Pobierz Karta charakterystyki Pobierz Karta techniczna

Nasze marki